Riska – Nada za životinje!

Udruženje “Nada za životinje – Riska” je organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom životinja,
zagovarajući ideju prava životinja.

Neprofitne.rs su dodelile 1 nivo transparentnosti ovoj organizaciji

Organizacija je osnovana 2013. godine iako njeni osnivači imaju višegodišnji “staž” u oblasti zaštite životinja.

Aktivnost po kojoj je Udruženje prepoznatljivo jeste upravljanje prihvatilištem za napuštene pse “Riska” u Beogradu.

Prihvatlište “Riska” postoji još od 2000.godine ali od 2013. godine “Nada za životinje – Riska” preuzima upravljanje istim.

S obzirom da je problem napuštenih životinja još uvek nerešeno pitanje u našoj zemlji, naše aktivnosti su prevashodno usmerene na omogućavanje opstanka prihvatilišta.

Sve naše životinje su čipovane, vakcinisane i sterilisane. Nažalost, zbog ograničenih kapaciteta (200 pasa) nismo u mogućnosti da preuzimamo nove životinje u broju u kome je to potrebno s obzirom na konstantan priliv.

Naš cilj jeste da psima pronađemo adekvatno udomljenje, ali kako nismo u mogućnosti da to uvek učinimo važno nam je da im obezbedimo pristojne uslove i kvalitetan život u prihvatilištu.

Naš opstanak i rad zavise isključivo od donacija građana i pravnih lica.

Kao Udruženje za zaštitu životinja zalažemo se za sistemska rešenja u oblasti zaštite svih životinjskih vrsta, a posebno vrsta koje čovek eksploatiše i koristi u različite svrhe.

Posebno smo aktivni i u oblasti zaštite oglednih životinja.

Zalažemo se za opštu humanizaciju društva koja podrazumeva korenitu promenu stava i odnosa prema životinjama.

Pitanje prava životinja sagledavamo samo kao deo opšteg pitanja prava na život.

Instagram galerija

Detaljnije za donacije
Detaljnije za donacije

Pitajte nas

Pitanje u vezi sa