Kumstvo

Ukoliko niste u mogućnosti da usvojite psa, možete postati njegov kum tj. virtuelni usvojitelj.

Nažalost nisu svi koji bi to voleli u mogućnosti da udome psa iz prihvatilišta.

Takođe, stare, bolesne ili agresivne životinje teško mogu da nađu dom.

Neki od naših pasa celi svoj život provedu u prihvatilištu i stoga je važno da im obezbedimo što kvalitetniji boravak.

Za opstanak jednog psa u prihvatilištu bez dodatnih troškova (sterilizacija, operacija, lečenje..) mesečni troškovi iznose oko 15 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Jedna životinja može imati više kumova, a obaveze kumova su da mesečno doniraju 15 eura u dinarskoj protivvrednosti za psa koga odaberu.

Na zahtev kuma moguće je potpisivanje Ugovora o kumstvu.

Na ovaj način ne samo da pomažete da jedna životinja ima kvalitetniji život i negu obezbeđujući sredstva već pomažete i nesmetani rad prihvatilišta.