Udomljavanje

Nažalost još uvek je više građana spremnije da napusti svoga ljubimca nego da trajno zbrine napuštenu životinju.

Usvajanje psa je ozbiljna odluka i ne treba je svakako olako donositi. Pre nego što se odlučite da usvojite psa dobro razmislite o svojim motivima kao i o obavezama koje podrazumeva svakodnevna briga o njemu. Zbog toga pre usvajanja psa obavljamo detaljan intervju sa potencijalnim udomiteljima kako bismo zajedno doneli najbolju odluku u interesu životinja o kojima brinemo. Obavezno je potpisivanje ugovora o udomljavanju.

Obaveze potencijalnog vlasnika su:

  • Potpisivanje ugovora

  • Lično preuzimanje životinje

  • Obezbeđivanje trajnog smeštaja, hrane, redovne veterinarske nege (naglašavamo da ne udomljavamo životinje ukoliko će ih vlasnik isključivo držati u dvorištu)

  • Obezbedi da se životinja ne kreće samostalno van stana/kuće

  • Sterilizacija životinje ( ukoliko je usvojena kao štene)

  • Ne napuštanje i ne otuđivanje životinje

  • Obaveštavanje Udruženja o svakoj bitnoj promeni (adresa, uginuće i sl.)

  • Omogućavanje predstavnicima Udruženja kontrolu uslova držanja

  • Ukoliko želi životinju da vrati ili ne može više da se brine o njoj obavezno je vrati u prihvatilište ” Risku”