Sponzorstvo

Pozivamo kompanije, firme, privrednike da u okviru društveno odgovornog ponašanja daju svoj doprinos opstanku prihvatilišta putem novčane pomoći ili u opremi.

Od sredstava i opreme su nam potrebni: hrana, vakcine, lekovi, ugalj, slama, građevinski i kancelarijski materijal.

Pošto se finasiramo isključivo od dobrovoljne pomoći svaka i naizgled najmanja pomoć je dobrodošla.

Sa kompanijama, firmama i privrednicima sklapamo Ugovor o sponzorstvu što nas obavezuje da pružamo usluge reklame na našem sajtu kao i u medijskim gostovanjima.

Za Vaš human doprinos životinjama se unapred zahvaljujemo!