Sponzorišite zdravlje pasa

Vođenje brige o zdravlju pasa u jednom velikom prihvatilištu je naša konstantna obaveza i briga. Uvek su nam potrebna sredstva za čišćenje od endo i ekto parazita, vakcine, lekovi kao i sredstva za sterilizaciju i lečenje.

Ukoliko želite da nam pomognete možete donirati novac za određenju zdravstvenu svrhu.