VOLONTIRANJE

Volonteri su nam pre svega potrebni u oblasti:

* Administracije i edukacije *

* Pomoći u azilu oko građevinskih i zanatskih radova *

* Pomoć oko organizovanja prevoza životinja do veterinara *

* Prikupljanja namenskih i drugih sredstava ( organizovanja akcija..) *

* Promocije prihvatilišta *

*Pomoći oko socijalizacije pasa i šetanja*Dobrodošli su i svi drugi vidovi pomoći u skladu sa vašim mogućnostima.

ŽELIM DA VOLONTIRAM

Pitanje u vezi sa