Napuštene životinje

Rešavanje problema napuštenih životinja podrazumeva dugoročan, sistematičan rad na nekoliko nivoa koji podrazumeva sinhronizovano sprovođenje zakonske regulative i edukacije. Psi i mačke su domestifikovane vrste kojima je mesto uz čoveka i kojima je neophodna njegova zaštita i briga. Nažalost, životinje koje srećemo na ulicama su upravo nekadašnji ljubimci koje je čovek napustio ili njihovi potomci. Međutim, društvo i građani manju pažnju posvećuju reagovanju na ovakve postupke, dok humano postupanje sa napuštenim životinjama često nailazi na neodobravanje.

Rešavanje problema napuštenih psa i mačaka podrazumeva:

Odgovorno vlasništvo ( čipovanje, vakcinacija, dehelmetizacija, sterilizacija)
Podrška prihvatilištima za napuštene životinje
Udomljavanje
CNR ili TNR metod ( “uhvati, steriliši, pusti”)
Osnovu za efikasno sprovođenje navedenih elemenata čini primena zakona i edukacija građana.

Rešenje samog uzroka nastanka problema leži u sankcionisanju neodgovornih vlasnika (napuštanje životinje ili njenih potomaka, nekontrolisano razmnožavanje, kretanje životinje bez nadzora). Postojanje prihvatilišta omogućuje da se jedan deo životinja privremeno (do udomljavanja) ili trajno smesti i zbrine, posebno životinje koje su ugrožene na ulici (stare, bolesne, mlade,nesocijalizovane itd.). Udomljavanje je najbolji vid zbrinjavanja napuštenih životinja ali podrazumeva strogu kontrolu ispunjenosti uslova i podobnosti vlasnika. Za kvalitetno udomljvanje nije dovoljno da građani imaju želju da udome životinju, oni moraju da se edukuju o obavezama koje moraju da ispune. Na taj način se smanjuje verovatnoća da će udomitelj vratiti životinju kada se pojave problemi ili ako se predomisli, da će je zanemariti ili napustiti.

Međutim, zbog velikog broja napuštenih životinja prelazno rešenje za jedan deo pasa i mačaka je CNR/TNR metod koji podrazumeva: hvatanje napuštenih životinja, obeležavanje, vakcinisanje, sterilisanje i vraćanje na lokaciju sa koje su uzete ( ukoliko nisu bolesne ili agresivne).

Da bi opstale ove životinje treba da imaju staratelje, što je čest slučaj u praksi.